Mercuri

Mercuri lligant-se la sandàlia (Musée du Louvre), obra de Jean-Baptiste Pigalle (1744)

Divinitat romana antiga, venerada al Laci ja en època arcaica.

Considerat protector dels mercaders, tingué un temple dedicat a l’Aventí, i sota la seva protecció fou constituït el col·legi dels mercaders (mercuriales, mercatores). Vers el segle IV aC, el seu culte fou identificat amb el d'Hermes i rebé, en conseqüència, les atribucions d’aquest déu grec.