Mérida

Estat de Veneçuela.

La capital és Mérida. Ocupa una gran part de la Cordillera de Mérida, prolongació de la Cordillera Oriental dels Andes. Al NW hi ha una plana al·luvial costanera amb el llac de Maracaibo. Hi desguassa el riu principal, el Torondoy. Altres rius (Santo Domingo, Curbatí, etc) pertanyen a la conca de l’Orinoco. El clima és tropical humit (17,2° de temperatura mitjana pel gener i 18,3° pel juliol; les precipitacions són de l’ordre de 2 028 mm anuals). Hi ha conreus de cereals, cafè, cacau i fruites tropicals. Jaciments de petroli. Indústries alimentàries. Les comunicacions són fonamentalment per carretera.