mesa

f
Geologia

Estesa del carbó cuit quan es desfà la pila.