mescla

f
Química

Operació de mesclar dos components sòlids o més, generalment en forma granular o pulverulenta, per tal d’obtenir un producte homogeni.