mesozona

f
Mineralogia i petrografia

Zona mitjana del metamorfisme regional, on tenen una gran importància els processos químics i mecànics.

La temperatura oscil·la entre 300 i 500°C. La pressió litostàtica és lleugerament inferior a la pressió no litostàtica (stress). La roca més típica que es forma en aquesta zona és l’esquist, i els minerals característics són la biotita, la moscovita, la distena, l’antofil·lita, l’hornblenda, l’epidot, la zoïsita, les plagiòclasis, la calcita, l’almandina i l’actinolita.