Mesrob

Mesrop Maštoc

(Armènia, aprox. 360 — Armènia, 440)

Monjo armeni.

Fou el creador de l’alfabet armeni i l’iniciador de la literatura armènia, amb les seves versions bíbliques i patrístiques. També li és atribuïda la creació de l’alfabet georgià. La seva festa se celebra, a l’Església oriental, el quart diumenge després de la Pentecosta.