messapi

m
Lingüística i sociolingüística

Llengua, que hom suposa pertanyent als grups de l’il·liri, documentada en algunes glosses i inscripcions.

Ofereix la presència d’oclusives sonores (brunda, argorian) en correspondència amb una sonora aspirada indoeuropea.