metabolisme basal

m
Biologia
Medicina

Quantitat de calor, expressada en calories/gram, que un organisme ajagut, dejú des de dotze hores abans, vestit i en ambient tebi, desprèn en una hora per metre quadrat de superfície.

És el valor de les combustions d’una persona en les condicions de mínimes despeses materials i energètiques. El metabolisme basal defineix el consum mínim d’energia per a mantenir les funcions vegetatives.