mètode dels elements finits

m
Matemàtiques

Mètode numèric per a resoldre problemes d’equacions diferencials en derivades parcials.

Matemàticament és una extensió de la tècnica de Rayleigh-Ritz-Galerkin; el problema es planteja en forma variacional i hom aproxima la solució mitjançant una combinació lineal de funcions senzilles, en aquest cas funcions polinòmiques a trossos, nul·les excepte en un petit domini dintre del qual són polinomis de grau baix. El mètode aparegué els anys seixanta entorn de l’aplicació dels ordinadors als càlculs elàstics d’estructures, superà molt de pressa els mètodes de diferències finites i amplià ràpidament el seu camp d’aplicacions i es mostrà molt potent especialment quan la geometria del domini té una incidència important sobre la solució.