metotrexat

ametopterina, C20H22N8O5, àcid 4-amino-10-metil fòlic
m
Química
Farmàcia

Fàrmac anticancerós.

En medicina és emprat el monohidrat que es presenta en forma de cristalls de color groc que es descomponen a 185-204°C. Actua com a antimetabòlit, en combinar-se amb l’enzim tetrahidrofòlic-reductasa. Inhibeix la síntesi de les bases púriques i pirimidíniques, indispensables per a la formació d’ADN i d’ARN. Hom l’empra com a antineoplàstic.