metrologia

metrología (es)
metrology (en)
f
Física

Branca de la ciència i de la tècnica dedicada a la definició dels patrons de mesura i a la determinació dels fenòmens físics que els fonamenten.

A través de l’evolució de la ciència la metrologia ha estat aplicada a la substitució dels models de les unitats fonamentals de mesura (anomenats patrons) per models obtinguts de fenòmens físics inalterables i de fàcil reproducció. Així, hom ha definit el metre, patró de longitud, a partir de la longitud d’ona de la ratlla ataronjada de l’espectre emès per l’isòtop de massa 86 del gas criptó. Anàlogament, el segon patró, el del segon, que fou definit astronòmicament el 1900 en funció del temps emprat per la Terra a fer una revolució al voltant del Sol, pot ésser definit ara sobre fenòmens més constants i més fàcilment mesurables a través de les freqüències de vibració atòmiques. La determinació dels patrons de mesura són la base objectiva de les unitats fonamentals i, per tant, dels sistemes de mesura que se'n deriven.