Michael Baius

(Mélin, Hainaut, 1513 — Lovaina, Brabant, 1589)

Nom llatinitzat amb el qual és conegut Michel de Bay, teòleg flamenc, professor de la Universitat de Lovaina i director del Col·legi Standonk.

És considerat un precursor del jansenisme. Poc temps després del 1550 s’uní a Jan Hessels i professà doctrines teològiques sobre la gràcia i el pecat, jutjades poc ortodoxes. Interpretant a la seva manera l’ensenyament antipelagià de sant Agustí, afirmà que Déu no podia negar a l’home els dons de l’estat original i que el pecat original implica una mutilació de la natura, la qual en tot moment resta sotmesa a la concupiscència. Pius V (butlla Ex omnibus afflictionibus, 1567) condemnà 79 punts de la seva doctrina, condemnes repetides per Gregori XIII (1579) i Urbà VIII (1641). Baius escriví una sèrie d’obres curtes recopilades sota el títol Michael Baii opuscula theologica.