Michael Smith

(Blackpool, Lancashire, 26 d’abril de 1932 — Toronto, 4 d’octubre de 2000)

Bioquímic anglès.

Estudià i es doctorà (1956) a la Universitat de Manchester. Traslladat al Canadà, en 1956-60 treballà al British Columbia Research Council i, des del 1966, a la Universitat de British Columbia (Vancouver). El 1993 rebé el premi Nobel de química, juntament amb K.B.Mullis, pel desenvolupament de tècniques per a la inducció de mutacions en els oligonucleòtids a partir de la hibridació de segments d’ADN obtinguts per síntesi.