Michel Bréal

(Landau, Baviera, 1832 — París, 1915)

Lingüista francès.

Introduí el comparatisme a França mitjançant la traducció i l’ensenyament de la gramàtica de Franz Bopp. Fou catedràtic de gramàtica comparada. Les seves publicacions són escasses, però de primera qualitat, especialment Essai de sémantique (1897), títol enganyador, perquè de fet tracta del valor semàntic de les formes gramaticals, o sigui de sintaxi, i combina la tradició francesa de la gramàtica general amb els resultats del comparatisme del segle XIX.