Michel Foucault

(Poitiers, Poitou, 15 d’octubre de 1926 — París, 25 de juny de 1984)

Michel Foucault

© Fototeca.cat

Filòsof francès.

Professor del Collège de France (1970-84), sol ésser considerat —bé que un xic impròpiament— el prototip de pensador estructuralista. En la seva obra conflueixen psicologia, història, filosofia i sociologia en un intent de superar les categories imposades per les diverses escoles d’aquestes disciplines. Es destaca la seva concepció segons la qual la frontera entre les conductes humanes considerades normals i les anormals és quelcom de discutible per raó, sobretot, de la seva variabilitat històrica. En les seves obres, aquesta tesi es concreta en la crítica d’institucions i normes socials, d’entre les quals cal destacar Maladie mentale et personnalité (1954, reeditat el 1962 amb el títol Maladie mentale et psychologie ), Histoire de la folie (1961), Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines (1966), L’archéologie du savoir (1969), L’ordre du discours (1971) i Histoire de la sexualité (en 3 volums, el primer dels quals aparegué el 1976 i els dos següents el 1984).