micoplasma

micoplasma (es), mycoplasma (en), Mycoplasma sp (nc.)

m
Biologia

Mycoplasma pneumoniae

Microbe World (CC BY-NC-SA 2.0)

Gènere d’organismes procariotes gramnegatius de la classe dels mol·licuts, de la família de les micoplasmatàcies.

Les espècies d’aquest gènere són constituïdes per organismes paràsits o patògens d’un ampli espectre d’animals i d’unes quantes desenes de plantes. Les cèl·lules no tenen paret cel·lular, fet pel qual són pleomòrfiques. Fan entre 150 i 300 nm de diàmetre, i les formes filamentoses arriben a diversos μm. Totes les espècies són quimioorganòtrofes i aeròbiques facultatives. La seva membrana cel·lular conté esterol, que el fa vulnerable als antibiòtics poliènics, bé que són resistents a la penicil·lina. Presenten l’òptim de creixement a 37°C de temperatura i a 7,0 de pH.

Tenen un cicle vital complex. Els paràsits humans o animals necessiten colesterol per al seu desenvolupament. N'hi ha que formen part de la flora bucal habitual humana (M.orale 1, 2, i 3; M.salivarium i M.fermentans) i del tracte genital (M.fermentans i M.hominis). El M.pneumoniae és l’agent causant de la pneumònia atípica primària.

Malalties causades per micoplasmes

hoste malaltia agent causant
home pneumònia atípica primitiva Mycoplasma pneumoniae
bovins peripneumònia contagiosa Mycoplasma mycoides var. mycoides
mastitis Mycoplasma mycogenitalium
mastitis i artritis Mycoplasma bovimastidis
ovins i caprins peripneumònia Mycoplasma mycoides var. capri
agalàctia Mycoplasma agalactiae
porcs pneumònia crònica o enzoòtica Mycoplasma hyopneumoniae
artritis i poliseritis Mycoplasma hyorhinis
poliartritis Mycoplasma hyosynoviae
rossegadors vertigen  Mycoplasma neurolyticum
pneumònia catarral Mycoplasma pulmonis
artritis Mycoplasma arthritis
aviram malaltia respiratòria crònica, sinusitis infecciosa, poliarteritis cerebral (indiots)  Mycoplasma gallisepticum
sinovitis infecciosa Mycoplasma synoviae
malaltia dels sacs aeris de l’indiot Mycoplasma meleagridis
taronger stubborn  Spiroplasma citri
blat de moro corn stunt Spiroplasma (probablement)
octubrera clorosi Mycoplasma (possiblement)
morera nanisme Mycoplasma (possiblement)
tomaquera, patatera stolbur Mycoplasma (possiblement)
trèbol fil·lòdia Mycoplasma (possiblement)
arròs nanisme Mycoplasma (possiblement)
cotoner virescència Mycoplasma (possiblement)
vinya flavescència daurada Mycoplasma (possiblement)
pomera proliferació Mycoplasma (possiblement)
perer afebliment Mycoplasma (possiblement)
figuera de moro escombra de bruixa Mycoplasma (possiblement)