Mides

Μίδας (el)

Personatge mitològic, rei de Frígia, heroi de diverses llegendes populars.

Segons Ovidi, pel fet d’haver ajudat Silè, Dionís li concedí la gràcia que li havia demanat: que tot el que toqués restés transformat en or. Quan el rei veié, però, que el menjar i la beguda també es convertien en metall, suplicà Dionís que li retirés aquest do perniciós i el déu hi accedí. Plutarc registra aquest mite amb llegendes variants. Mides forma part també del mite de Pan (hom li atribueix l’invent de la flauta) i apareix castigat per Apol·lo, que li féu créixer unes orelles monstruoses. En heràldica, hom anomena cap de Mides la figura que representa un cap d’home amb orelles d’ase.