Mīmāṁsā

Sistema filosòfic ortodox del bramanisme (darśana).

Afirma la realitat del món fenomènic i el caràcter sobrehumà dels Vedes i comprèn una filosofia del coneixement, una filosofia del llenguatge i una ètica ritualista sobre el model vèdic.