Mimes

Mimas

Mimas fotografiat per la nau Cassini (agost del 2005)

© NASA

El més interior dels satèl·lits grans de Saturn.

Fou descobert per F.W. Herschel el 1789. Gira a una distància mitjana del centre del planeta de 185.500 km, el seu període de revolució sideral és de 0,94 dies i el seu diàmetre és de l’ordre de 390 km. Les observacions dels Voyager han posat de manifest que la seva superfície mostra una reflectivitat uniforme i és recoberta per cràters d’impacte, entre els quals es destaca el Herschel, de 130 km de diàmetre que presenta un gran pic central. No existeix cap cràter de dimensions intermèdies entre aquest gran cràter, i els més abundants, que tenen uns diàmetres de l’ordre d’unes poques desenes de quilòmetres. Hom observa també que el nombre d’aquests cràters augmenta exponencialment a mesura que disminueixen les seves dimensions.