MiniDisc

Sistema d’àudio digital per a l’enregistrament i la reproducció en disc magnetoòptic.

Introduït en el mercat l’any 1992 per Sony, ofereix una qualitat comparable a la del disc compacte i fa possible l’enregistrament del mateix disc múltiples vegades. El disc, d’un diàmetre de 64 mm, va dins una caixa de 68 × 72 × 3 mm, i permet un enregistrament de 74 minuts com a màxim per al senyal estereofònic. Comparat amb els sistemes de cinta magnètica, presenta sobretot l’avantatge de l’accés aleatori a les dades, que possibilita de canviar ràpidament de pista o de reproduir fragments musicals sense interrupcions. Cada canal d’àudio és mostrejat a 44,1 kHz, amb 16 bits per mostra, i les dades resultants són comprimides aplicant-los la tècnica de codificació ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding), basada en les característiques psicofisiològiques de l’oïda humana. L’ATRAC, que respon a una concepció molt semblant a la de la PASC (DCC), agrupa les dades en paquets de 1 000 mostres i en calcula la transformada ràpida de Fourier, però només codifica els valors transformats superiors al llindar d’audició o aquells que no experimentaran emmascarament per la presència d’altres senyals espectralment pròxims. Aquest procés comprimeix la informació en un 80 % aproximadament. Abans de l’enregistrament, les dades encara seran tractades amb el codi protector d’errors de Reed-Solomon i amb un codi de canal, com els que fa servir el disc compacte. El sistema està especialment ideat per a treballar com a equip portàtil o a l’automòbil i va equipat amb un dispositiu electrònic que fa que la continuïtat de la reproducció sigui possible tot i les vibracions del làser lector. Aquest dispositiu llegeix les dades del disc a una velocitat d’1,4 Mbps i les diposita en una memòria coixí d’1 Mbyte, a partir de la qual el descodificador llegeix la informació a una velocitat de 0,3 Mbps. El làser interromp la lectura de les dades quan la memòria és plena. L’avantatge d’aquesta tècnica és que si hi ha cap pèrdua de la pista, el descodificador encara pot operar durant 3 segons, que és un temps suficient perquè el sistema de seguiment pugui tornar a situar el làser en la pista correcta, sense que s’interrompi la reproducció.