Miquel Molist i Montaña

(Manlleu, Osona, 1956)

Arqueòleg i prehistoriador.

Format a la Universitat de Barcelona, on fou deixeble de J. Maluquer de Motes, l’any 1986 es doctorà a la Universitat de Lió (França). Catedràtic de prehistòria a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha centrat la seva recerca en l’origen i la consolidació de les primeres societats agrícoles a la Mediterrània oriental i a Catalunya. Ha dirigit diverses excavacions, entre les quals destaca la de Tell Halula, publicada el 1996 (Tell Halula (Síria): un yacimiento neolítico del valle medio del Eufrates: campañas de 1991 y 1992).

Fou director del Museu d’Arqueologia Catalunya entre el juliol del 2000 i el juny del 2004.