misticets

m
pl
Mastologia

Subordre de mamífers de l’ordre dels cetacis constituït per les balenes i els rorquals.

Llur principal característica, que els diferencia dels odontocets, és la total absència de dents i la possessió d’un sistema de formacions còrnies, les barbes, que constitueixen l’aparell filtrador en el qual es basa llur tipus d’alimentació planctòfaga. Un altre tret d’aquest grup són les grans dimensions que assoleixen llurs representants, les més grans del regne animal.