modalitat d’accés

f
Electrònica i informàtica

Manera com s’accedeix a un conjunt d’informació.

Hi ha dues modalitats bàsiques: al seqüencial (accés seqüencial) i l’aleatòria (accés aleatori).