Mogil’ov

Capital de l’oblast’ homònima, Bielorússia, a la dreta del Dnièper.

Té fàbriques metal·lúrgiques, d’automòbils, d’indústries químiques, etc. Institut pedagògic i tecnològic i diversos centres d’ensenyament mitjà especialitzat.