moleta

f
Indústria tèxtil

Cilindret d’acer trempat que serveix per a gravar els corrons destinats a l’estampació de robes.