moletes d’Aran

Serra (1 228 m) dels ports de Beseit, a la dreta del Matarranya, l’extrem E de la qual és termenal dels municipis de la Sénia (Montsià), Tortosa (Baix Ebre) i Beseit (Matarranya).