monitor

m
Electrònica i informàtica

Màquina, dispositiu o programa (programa monitor) que permet d’observar l’estat d’un sistema i assenyalar-ne les desviacions significatives en el funcionament.

En certes terminologies el terme ‘monitor’ es fa servir com a sinònim de supervisor.