monstre

monstruo (es), monster, freak, (en)
m
Religions de Grècia i Roma

Ésser fabulós o real que presenta una conformació contrària a l’ordre natural, com és ara una combinació d’home i bèstia, o de dues o més bèsties diferents (centaure, minotaure, drac, esfinx, etc).