Montevideo

Capital de l’Uruguai, forma un departament homònim propi.

És situada a l’estuari del Riu de La Plata, en el punt on s’obre a l’Atlàntic, damunt la badia de Montevideo. L’onada immigratòria de la segona meitat del s. XIX provocà el desenvolupament de la ciutat (9 000 h [1830]; 300 000 h [1890]). La funció urbana principal, a part la politicoadministrativa, és la comercial, orientada sobretot vers l’exportació de productes de base (llana, cuir, carn, etc) cap a les àrees consumidores europees. El port importa, d’altra banda, combustibles, béns d’equip i productes manufacturats. Fins a un cert punt, la ciutat resta sotmesa a la influència de Buenos Aires, a l’altra vora de l’estuari, especialment pel que fa al sector industrial de base, però és el primer centre industrial de l’Uruguai. Té aeroport internacional. Centre d’ensenyament superior: Universidad de la República, fundada el 1849. Arquebisbat. Fundada el 1726 per Bruno Mauricio de Zavala, fou atacada sovint pels indis i pels portuguesos i brasilers. Això no obstant, la ciutat prosperà gràcies a les exportacions ramaderes. Diverses mesures administratives a la segona meitat del s. XVIII impulsaren definitivament el creixement de la ciutat, que en 1810-11 esdevingué la capital de l’Uruguai. Ocupada diverses vegades, sobretot pels brasilers (1816-28), durant la Guerra Gran fou assetjada entre el 1843 i el 1851 per les forces del general Manuel Oribe. Al començament del s. XX era ja una de les ciutats més importants de l’Amèrica del Sud.