moscatell

m
Enologia

Vi obtingut del raïm moscatell, després d’assolellar-lo diversos dies, el qual posseeix una característica aroma dolça moscada.

N'hi ha moltíssimes variants, i la vinificació sempre és molt delicada, puix que allò que dóna caràcter específic a aquest vi és que no tot el sucre es transforma en alcohol. El sistema practicat més comunament, a fi d’aturar la fermentació del most abans que acabi, és afegir-li alcohol o barrejar-lo amb un altre vi, tot i que així generalment perd aroma i sabor. Un altre mètode, netament superior, consisteix a alentir la primera fermentació i sotmetre el most a diverses filtracions i transvasaments successius, fins que el contingut de sucre és considerat satisfactori, i tot seguit hom embotella aquest vi a mig fer perquè acabi de fermentar lentament en ampolles.