Motif

Conjunt d’eines estandarditzades per al desenvolupament d’entorns gràfics d’usuari X-Window en sistemes UNIX/Linux.

Originàriament es tractà d’un programari propietari utilitzat en l’entorn UNIX, però l’any 2000 se'n començà a distribuir una versió lliure per a entorns Linux. És la base de l’escriptori CDE (Common Desktop Environment). Actualment l’ús de CDE en Linux és testimonial i són més populars els escriptoris KDE (K Desktop Environment) o GNOME (GNU Network Object Model Environment), que no estan basats en Motif, sinó en QT i en GTK, respectivament.