moviment

m
Música

Nom que hom dóna a les diferents parts que formen una composició musical; així, la simfonia sol tenir quatre moviments, i el concert, tres.

Fins al s XVIII els moviments solen dur el nom del ritme de dansa sobre el qual eren composts; posteriorment hom els donà el nom de la velocitat (presto, adagio, etc), bé que un mateix moviment pot tenir parts de velocitats diferents.