Muḥammad Ḥusayn Haykal

(?, 1888 — el Caire, 1956)

Escriptor àrab.

Dirigí el diari al-Ahram. És autor de novel·les, com Zaynab: manāẓir wa-ḫlāq rīfiya (‘Zaynab: escenes i costums rurals’, 1914), de clara influència francesa. Fou el primer a introduir diàlegs en àrab vulgar.