mul

mulo (es), mule (en)
m
Zootècnia
Mastologia

Híbrid de l’ase i l’egua o del cavall i la somera.

A causa de la seva gran resistència i de la seva forma, superior a la dels seus progenitors, és molt emprat per a transportar càrregues per llocs muntanyencs, difícils i arriscats, i especialment per a transportar material militar en zones de muntanya. Llur adaptació als climes àrids i als terrenys pedregosos els fa insubstituïbles en els llocs secs de predomini minifundista, on el tractor resulta antieconòmic. Hom els empra en petites explotacions agrícoles d’àrees pobres. Tant el mul com la mula són infecunds.