múl·lid

m
sing
Ictiologia

Peix de la família dels múl·lids .