múl·lids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos de l’ordre dels perciformes.

Es caracteritzen per la presència de dues aletes dorsals ben espaiades, les aletes pelvianes en posició toràcica, el perfil cefàlic molt inclinat, dues barbetes a la mandíbula, i els ulls molt grossos i en posició molt alta. Inclou unes 40 espècies marines, de petites dimensions i de colors sovint vistosos i variables. Habiten a les mars tropicals i temperades. Es destaquen Mullus barbatus i Mullus surmulletus, coneguts com a molls i freqüents als Països Catalans.