multibuc

m
Transports

Embarcació constituïda per més d’un buc.