multiculturalisme

m
Antropologia

Coexistència de diferents cultures o realitats ètniques en una mateixa societat.

El multiculturalisme com a doctrina manté que els grups ètnics minoritaris d’un estat tenen el dret d’ésser culturalment diferents al grup socialment majoritari. Des d’un punt de vista polític, implica les diferents normes polítiques i socials encaminades a mantenir la diversitat cultural d’un estat.