multiplet

m
Matemàtiques

En un conjunt, conjunt de n elements disposats ordenadament.

Quan n = 2, hom parla de parella, quan n = 3, de triplet, i quan n = 4, de quatern.