multitasca

f
Electrònica i informàtica

Mode de funcionament d’un ordinador que permet de solapar diferents tasques simultàniament.