multituberculats

m
pl
Paleontologia

Ordre de mamífers fòssils de la subclasse dels al·loteris.

Es caracteritzaven per les incisives grosses i un diastema que ocupava el lloc de les canines i part de les premolars; les dents maxil·lars presentaven dues files de tubercles en disposició longitudinal. Són fòssils del Mesozoic que visqueren des del Triàsic superior fins a l’Eocè inferior. Possiblement eren uns animals que formaren una branca aïllada del conjunt dels mamífers, a causa de la gran especialització que assoliren. La morfologia dentària sembla que és directament relacionada amb un règim alimentari basat en fruits i escorces. Habitaren a Euràsia i a l’Amèrica del Nord.