mur

muro (es), wall (en)
m
Construcció i obres públiques

Paret gruixuda que suporta el pes d’un edifici o que en limita verticalment l’interior.