Museu Arqueològic de Barcelona

Sala de l’Asclepi del Museu Arqueològic de Barcelona

© Fototeca.cat

Museu inaugurat a Barcelona el 1934, aprofitant un dels palaus del Parc de Montjuïc, dins el programa de museus de la Generalitat.

Els fons provenien del Museu d’Art de Catalunya i de l’antic Museu de Santa Àgata de Barcelona (1879), fons oficial de l’estat. Destaquen les col·leccions de prehistòria catalana del Neolític a l’edat del bronze, els fons d’Empúries, que inclou peces com la Venus i l'Asclepi (aquest darrer retornat a Empúries el 2008), la col·lecció ibèrica, la romana —amb nombroses representacions escultòriques i epigràfiques de Bàrcino—, etc. Conté també, entre d’altres, les sèries del Paleolític del Manzanares i de la cultura d’El Argar, els fons de les Illes Balears, de la civilització talaiòtica (excavacions Colominas, patrocinades per l’IEC) i de l’Eivissa cartaginesa, les col·leccions de ceràmica grega, romana i ibèrica, i el tresor ibèric de Tivissa. Hi ha una rica presència d’arts menors visigòtiques. El museu allotja una biblioteca especialitzada important, i des de la postguerra fins al 1990 depengué de la Diputació de Barcelona, que, amb la promulgació de la llei de museus catalana, quedà integrat en el .