Museu Frederic Marès

MFM (sigla)

Pati del Museu

© Museu Frederic Marès / Rosa Feliu

Museu municipal de Barcelona, creat amb fons de les col·leccions de l’escultor Frederic Marès cedides a la ciutat (1946) i inaugurat oficialment el 1948.

L’edifici

Situat en ple Barri Gòtic de Barcelona, és emplaçat en una sèrie d’edificis que ocupaven una part del que havia estat el Palau Reial Major, seu dels comtes de Barcelona i reis de la corona catalanoaragonesa a l’època medieval, contigu a la plaça de Sant Iu, per on s’accedeix al museu passant pel pati, el jardí de l’esmentat palau.

La restauració en clau medieval d’algunes de les dependències del nou centre museogràfic coincidí amb les campanyes de rehabilitació del Barri Gòtic. Les obres d’ampliació i condicionament del museu continuaren fins el 1970. Posteriorment, a causa de la impossibilitat d’engrandir més el museu per manca d’espai, el fundador optà per traslladar una part dels fons mitjançant donacions o fundacions de nous museus. Entre les donacions, cal esmentar les que Frederic Marès féu al Museu de l’Empordà de Figueres, al Museu d’Història de Sabadell i al Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Pel que fa a la creació de nous museus, destaca el Museu Frederic Marès de Montblanc, el Museu d’Arenys de Mar i el Museu del Llibre Frederic Marès, a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona.

Sala d’Escultura

© Museu Frederic Marès / Guillem F – H

El 1997 hom dugué a terme un nou projecte per adequar el museu als nous plantejaments museogràfics. Les obres de la primera fase de remodelació, iniciades a l’abril del 1999, afectaren la planta baixa, destinada a l’escultura, i comportaren l’obertura d’una nova sala d’exposicions temporals. Durant la segona fase, finalitzada el 2001, es remodelà la sala d’escultura en pedra situada al soterrani. En la tercera i darrera fase, que finalitzà l’any 2011, es remodelà la primera planta, amb la qual cosa es completà la presentació de les col·leccions d’escultura i els principals elements arquitectònics de connexió entre les diferents plantes.

Les col·leccions

El Museu Frederic Marès és organitzat en dues grans seccions: la Col·lecció d’escultura i el Gabinet del col·leccionista.

La Col·lecció d’escultura reuneix un gran nombre de peces de l’àmbit hispànic, des de l’època antiga fins al segle XIX, amb predomini de la talla policromada religiosa. Hi destaca el relleu romànic L’aparició de Jesús als seus deixebles al mar, atribuït al Mestre de Cabestany i procedent del monestir benedictí de Sant Pere de Rodes.

A la sala d’escultura en pedra, situada al soterrani del museu, on es poden contemplar les restes de la muralla de la Bàrcino romana, s’hi exposa escultura monumental vinculada a l’arquitectura, als retaules en pedra i a monuments funeraris.

L’estudi biblioteca de Frederic Marès, obert al públic l’any 1996, reuneix l’obra pròpia de l’escultor i col·leccionista amb alguns dels seus records personals.

Aspecte del Gabinet del col·leccionista

© Museu Frederic Marès / Guillem F – H

El Gabinet del col·leccionista, que constitueix una secció molt més heterogènia, fou batejat originàriament per Frederic Marès com Museu Sentimental. En la tradició dels col·leccionistes d’antiguitats, acull un gran nombre d’objectes que testimonien la vida quotidiana, sobretot la de l’àmbit domèstic del segle XIX.