Museu Social

Institució creada a Barcelona el 1909 per la diputació i l’ajuntament per tal d’estimular i de fomentar les iniciatives i les activitats destinades a millorar les condicions generals de producció i les condicions de vida de les classes amb menys recursos.

Fou dirigida per Josep Maria Tallada, Josep Ruiz en fou secretari, i Cebrià de Montoliu bibliotecari. Organitzà exposicions (Exposició d’Economia Social i d’Higiene i Seguretat del Treball, 1911; Exposició del Treball a Domicili, 1915), una biblioteca, conferències, cursos i servei d’estadística (estadístiques de subsistències, de salaris, de vagues) i edità llibres, fullets i revistes. Al seu redós hom creà una borsa de treball (1911), el Grup Català de l’Associació Internacional per a la Protecció Legal dels Treballadors (1911), la primera cooperativa catalana de cases barates (1911), la societat cívica la Ciutat Jardí (1912) i el Secretariat d’Aprenentatge (1915), transformat més tard en l’Institut d’Orientació Professional (1919). Edità el Butlletí d’Estadística Social (1912-15) i les Memòries del Museu Social. Desaparegué vers el 1920.