mutatis mutandis
*

Locució que significa ‘canviades les coses que s’han de canviar’, que vol dir: amb els canvis accessoris que calgui però sense alterar l’essencial.