Nābulus

Ciutat de Cisjordània.

Produeix oli i llana. Fundada per Tit Vespasià, molt a prop de Siquem i del mont Garizim, fou en l’antigor una vila palestina important, coneguda amb el nom de Flavia Neopolis. Seu dels samaritans, en llur sinagoga hom ha conservat el Pentateuc samarità.