nacionalitat

f
Política
Dret constitucional

En algunes constitucions, nació sense estat però amb un cert nivell d’autonomia.

La Constitució espanyola de 1978 designa amb aquest terme determinats territoris historicogeogràfics, sense, però, especificar-los. No hi és emprat com a terme administratiu o civil que distingeix entre els ciutadans de l’Estat espanyol. El terme nacionalitat és emprat en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on Catalunya és definida com a nacionalitat.