nan
| nana

f
m
Religions de Grècia i Roma
Mitologia

En la mitologia, personatge imaginari d’estatura reduïdíssima.

A Grècia i a Roma, la fabulació entorn d’aquests follets no fou gaire freqüent (bé que apareixen en algunes pintures pompeianes, deformes i associats als pigmeus), però en la tradició germànica, assimilats als elfs, tenen importància en moltes llegendes i faules populars. Dotats d’intel·ligència, els nans habitaven l’interior de les muntanyes; eren minaires, conservadors de tresors (com a la llegenda dels Nibelungs) o ferrers molt hàbils, gairebé sempre al servei dels homes.