nassarita

naṣrī (ar)
f
m
Història

Membre de la dinastia musulmana que regnà (1231-1492) al regne de Granada.

Després de la desfeta almohade a Las Navas de Tolosa (1212), Muḥammad ibn Yūsuf ibn Naṣr aconseguí, mitjançant el vassallatge de Ferran III de Castella, de crear un estat musulmà a Granada, Màlaga i Almeria. Ja el seu successor, Muḥammad II de Granada (1272-1301), hagué de fer cara a intents de cops d’estat, característica que marcà el govern de la família, diversos membres de la qual moriren assassinats. Així mateix, sovintejaren aliances i tensions amb el veí regne benimerí del nord d’Àfrica, que culminaren amb la victòria de Yūsuf I (1332-54) al Salado (1340) amb l’ajuda portuguesa. Amb la retirada marínida de la política andalusina i un cert desinterès dels reis castellans envers el regne de Granada s’inicià una època d’atonia política (1344-96) i d’un gran desenvolupament econòmic i cultural (en què fou construïda la part més bella de l’Alhambra). Malgrat aquesta coexistència pacífica, un regne islàmic peninsular tenia els dies comptats: la unitat assolida pels Reis Catòlics i la guerra civil sorgida entre els darrers representants de la dinastia (Abū-I-Ḥasan ‘Alī de Granada, Muḥammad XI de Granada) provocà la guerra de Granada i l’entrada dels cristians a la capital el 1492.

Dinastia nassarita

Muḥammad I 1231-1272
Muḥammad II 1272-1301
Muḥammad III 1301-1308
Naṣr 1308-1313
Ismā'īl I 1313-1324
Muḥammad IV 1324-1332
Yūsuf I 1332-1354
Muḥammad V 1354-1390
Ismā'īl II 1358-1359
Muḥammad VI 1359-1361
Yūsuf II 1390-1391
Muḥammad VII 1391-1407
Yūsuf III 1407-1417
Muḥammad VIII 1417-1445
Muḥammad IX 1427-1429
Yūsuf IV 1432
Muḥammad X 1445-1453
Yūsuf V 1445-1463
Sa'd 1463-1485
Abū-I-Ḥasan ‘Alī 1466-1485
Muḥammad XI 1482-1492
Muḥammad XII 1485-1486